นโยบายความปลอดภัย

บทนำ

ความปลอดภัยของข้อมูลเป็นอาชีพหนึ่ง ที่มองทุกองค์ประกอบขององค์กร หรือธุรกิจเป็นอย่างไร? ใช้หรือไม่ใช้ก็มีผลหลายอย่าง ขององค์กรหรือนิติบุคคล เป้าหมายของโปรแกรมการรักษาความปลอดภัยของ UFABET คือการปกป้องความลับ ความสมบูรณ์ และความพร้อมของข้อมูลที่ใช้ภายในองค์กร ในขณะเดียวกัน เราก็ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจของเรา การปกป้องความลับ ความสมบูรณ์ และความพร้อมใช้งานเป็นหลักการพื้นฐานของความปลอดภัยของข้อมูล และสามารถกำหนดได้เป็น:

 • การรักษาความลับ – ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลสามารถเข้าถึงได้โดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ซึ่งหลายครั้งมีการบังคับใช้ตามหลักการพื้นฐาน “ต้องรู้”
 • ความสมบูรณ์ – ปกป้องความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล และวิธีการที่ใช้ในการประมวลผลและจัดการข้อมูล
 • ความพร้อมใช้งาน – ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินทรัพย์ข้อมูล (ข้อมูล ระบบ สิ่งอำนวยความสะดวก เครือข่าย และคอมพิวเตอร์) สามารถเข้าถึงได้และใช้งานได้ เมื่อหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตต้องการ

UFACASINO.live ตระหนักดีว่าข้อมูลทางธุรกิจของเราเป็นทรัพยากรที่สำคัญ ดังนั้นความสามารถของเราในการจัดการ ควบคุม และปกป้องทรัพยากรนี้จะมีผลกระทบโดยตรงและสำคัญต่อความสำเร็จในอนาคตของเรา เอกสารนี้ให้กรอบการทำงานสำหรับการพัฒนานโยบายความปลอดภัยของข้อมูลอื่นๆ เพื่อให้สามารถจัดการ ควบคุม และปกป้องทรัพยากรข้อมูลทางธุรกิจและทรัพยากรข้อมูลที่มอบให้กับ www.UFACASINO.live จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พันธมิตร ลูกค้า และบุคคลที่สามอื่น ๆ

โปรแกรมรักษาความปลอดภัยข้อมูลของ UFABET ได้รับการสร้างขึ้นโดยใช้ข้อมูลที่ให้ไว้ในนโยบายนี้และนโยบายสนับสนุน

วัตถุประสงค์

นโยบายความน่าเชื่อถือของ UFABET คือคำอธิบายอย่างเป็นทางการและแหล่งอ้างอิงที่กล่าวถึงใน UFACASINO.live ซึ่งเป็นองค์กรที่อยู่ภายใต้แบรนด์ของ UFABET

กลุ่มเป้าหมาย

นโยบายการตรวจสอบข้อมูล www.UFACASINO.live ใช้กับทุกแผนกหรือหน่วยงานที่มีทรัพยากรที่มีทรัพยากร UFACASINO.live

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ผู้บริหารสูงสุด

 • รับผิดชอบในการตรวจสอบและดำเนินการโปรแกรมการเรียกร้องข้อมูลตามหลักการของการรักษาความลับที่สมบูรณ์และความพร้อมของแหล่งข้อมูลข้อมูลที่รับหรือดูแลรักษาโดย www.UFACASINO.live
 • รับผิดชอบในการทบทวนและทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการดำเนินคดีกับลูกค้า
 • รับผิดชอบในการรับผิดชอบร่างกายและบุคคลต่างๆ ส่วนนี้จะพิจารณาข้อมูลตามงบประมาณหรือการตัดสินใจทางการเงิน
 • เพิ่มศักยภาพให้กับทีมที่ตรวจสอบแหล่งที่มาภายในขอบเขตของโครงการสืบสวนของ UFACASINO.live
 • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยข้อมูลและการมอบอำนาจของบุคคลดังกล่าวจะต้องมีหลักเกณฑ์ในการรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วย
 • รายงานประจำปีของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ผู้อำนวยการบริหารโครงการ Data Tracking ของ UFABET พร้อมด้วยผู้บริหารข้อมูลความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยของข้อมูล

 • ประธานคณะกรรมการพิจารณาข้อมูลและข่าวสารโครงการรักษาความปลอดภัยข้อมูลสำหรับผู้บริหารระดับสูง
 • การจัดการด้านความปลอดภัยเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ข้อบังคับ และอนุญาโตตุลาการทั้งหมด
 • องค์กรกำกับดูแลความปลอดภัย สมาคม และกลุ่มผลประโยชน์พิเศษด้านความปลอดภัย
 • ประเมินผู้ตรวจสอบเกี่ยวกับการรักษาความลับ ความสมบูรณ์ และความพร้อมของข้อมูลที่รวบรวมหรือดูแลโดย www.UFACASINO.live
 • แนวทางและแนวปฏิบัติสำหรับมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่สนับสนุนข้อมูลห้องโดยสารและความต่อเนื่อง
 • คุณสามารถดู UFACASINO.live ได้โดยตรงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ผู้สนับสนุนทุกคนเชื่อในความปลอดภัยของข้อมูล มาตรฐานและแนวปฏิบัติ ฝึกอบรมและกำกับดูแลผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงต่อการอ้างอิงด้านความปลอดภัยดังกล่าว
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการฝึกอบรมความตระหนักด้านความปลอดภัยของข้อมูล ที่เหมาะสมแก่บุคลากรของบริษัท รวมถึงผู้รับเหมา
 • ใช้และบำรุงรักษาในบางกรณีเพื่อประเมิน ประเมิน และบันทึกการดำเนินการแก้ไขเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องใดๆ ในแนวทางการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลทั่วไปของ UFABET และคำแนะนำเชิงปฏิบัติ
 • การพัฒนาและการดำเนินการตามขั้นตอนการทดสอบและประเมินผลสำหรับโปรแกรมเฝ้าระวังข้อมูล UFACASINO.live ตามรายงาน
 • การพัฒนาและการควบคุมสำหรับผู้ผลิตรายอื่นและการติดต่อกับผู้ขาย
 • รายงานประจำปีในการประสานงานกับฝ่ายรักษาความปลอดภัยข้อมูลถึงผู้บริหารเกี่ยวกับโครงการรักษาความปลอดภัยข้อมูล UFACASINO.live และประสิทธิผลของการดำเนินการแก้ไข

คณะกรรมการด้านความปลอดภัยของข้อมูล

 • รับผิดชอบกฎระเบียบและข้อบังคับของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 • กำหนด รวบรวม และแนะนำแนวทางปฏิบัติด้านข้อมูล
 • อนุมัติขั้นตอนที่เป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
 • ประเมินความเหมาะสมและแนวปฏิบัติในการพิจารณาข้อมูลและประสานงานประสิทธิผลของข้อมูลด้านความปลอดภัย
 • การควบคุมและการตัดสินใจต้องยกเว้นข้อมูลด้านความปลอดภัยตามหลักจรรยาบรรณ
 • ระบุและแนะนำวิธีการไม่ปฏิบัติตาม
 • กำหนดทิศทางและความเป็นผู้นำที่ชัดเจนในการดำเนินกิจกรรมด้านข้อมูล
 • ส่งเสริมการศึกษา การฟัง และการเผยแพร่ความรู้ด้านความปลอดภัยของข้อมูลระหว่างทีมงานใน UFACASINO.live และริเริ่มแผนและโปรแกรมด้านความปลอดภัยของข้อมูลที่ได้รับแจ้ง
 • ฝึกอบรมทีมและพนักงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย สามารถตรวจสอบและอัพเดทข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนได้
 • ระบุการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านความเสี่ยงและช่องโหว่
 • ประเมินข้อมูลที่ได้รับจากระบบติดตาม
 • ตารางข้อมูลนี้เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของข้อมูลและแนะนำมาตรการทางกฎหมาย
 • รายงานประจำปีร่วมกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยข้อมูลไม่จำเป็นในโปรแกรมรักษาความปลอดภัยข้อมูลของ UFACASINO.live และเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการดังกล่าว

พนักงานทั้งหมด ผู้รับเหมาและบุคคลภายนอกอื่นๆ

 • ทำความเข้าใจโปรแกรมอื่นๆ ของ www.UFACASINO.live
 • ความเชื่อ มาตรฐาน และรายงานอย่างเป็นทางการและดั้งเดิมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนด
 • ใช้แหล่งข้อมูลของ UFABET เป็นครั้งคราวเพื่อดู www.UFACASINO.live ทั้งหมด
 • ขอคำแนะนำจากทีมข้อมูลสำหรับคำถามหรือปัญหาด้านความปลอดภัยของข้อมูล

นโยบาย

UFACASINO.live รักษาและสื่อสารโปรแกรมที่มีข้อมูลที่ประกอบด้วยความเชื่อ มาตรฐาน มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่แตกต่างกันซึ่ง:

 • การรักษาความลับ ความสมบูรณ์ และความพร้อมของทรัพยากรเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาในการบริหารและการจัดองค์กรขององค์กร
 • ให้ความคุ้มค่าที่จะทำธุรกิจและสนับสนุนศูนย์
 • การปฏิบัติตามประกาศและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด หมายถึง: (ปรับแต่งตามการพิจารณา)
 • กฎความปลอดภัย HIPAA
 • กฎหมายประกาศของรัฐ
 • มาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูล PCI
 • ค้นหาข้อมูลที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ ISO 27002 และ NIST CSF
 • ข้อกำหนดตามสัญญา
 • ทางกฎหมายหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นใดในระดับรัฐหรือรัฐบาลกลาง
 • การตรวจสอบข้อมูลความปลอดภัยสามารถตรวจสอบได้ปีละครั้งหรือเมื่อการตรวจสอบข้อมูลมีความสำคัญ

อ้างอิง

 • ISO 27002: 5, 6, 7, 18
 • NIST CSF: ID.AM, ID.BE, ID.GV, PR.AT, PR.IP
 • คณะกรรมการความปลอดภัยข้อมูล

การยกเว้น

สามารถขอการยกเว้น จากบทบัญญัติบางประการ ตามกระบวนการการขอการยกเว้นของ UFABET ได้

การบังคับให้ปฏิบัติตาม

บ่อยครั้งที่ผู้ที่พบว่าละเมิดนโยบายจะต้องถูกลงโทษทางวินัยในที่สุด รวมถึงการลงโทษทางวินัยของพนักงานและทางจันทรคติหรือทางอาญา ตามลำดับ

บริษัทวิจัย ที่ปรึกษา หรือผู้ที่พบว่ามีส่วนร่วมในพฤติกรรมนี้สามารถตรวจสอบการกระทำตามหลักฐานเชิงประจักษ์และเหตุผลในการบอกเลิกสัญญา และบทลงโทษทางแพ่งหรือทางอาญาโดยตรง

ติดต่อเรา

โทร : 091-725-9151 | ที่อยู่ : ถนนชัยพกฤษ์ 2 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย | อีเมล : [email protected]

error: Content is protected !!